PORUCHY SPÁNKU A APNOE

Během noci prodělává člověk různá stadia spánku, která se v pravidelných periodách po asi 90–120 minutách opakují. Po usnutí se člověk dostává do fáze lehkého spánku a poté navazují fáze hlubokého spánku, které jsou obzvlášť důležité pro regeneraci těla, fixaci paměti apod.

Asi 10–30 % (u mužů až 50 %) dospělých osob ve spánku chrápe. Hlasité a nepravidelné chrápání pak může být zpravidla prvním upozorněním na obstrukční spánkovou apnoi, tzv. zástavu dechu ve spánku. Obstrukční spánková apnoe je život potenciálně ohrožující onemocnění, které se vyskytuje až u 5–11 % obyvatelstva a převážně se týká mužů ve středním věku a s nadváhou.

Příčiny spánkové apnoe

Na rozdíl od bdělého stavu ochabuje ve spánku napětí všech svalů. To se týká také všech svalů účastnících se dýchání. U řady lidí je ztráta napětí svalů v oblasti hltanu tak veliká, že se dýchací cesty buď úplně zavřou, nebo se zmenší průsvit natolik, že se do plic nedostane dostatek vzduchu, popř. vzduch žádný. Člověk se dusí. Kyslík ze vzduchu v plicích se spotřebuje, srdce bije pomaleji a tím se zhoršuje okysličení krve. Pokud by se nic nestalo, tak by se pacient udusil. Tělo vyhodnotí situaci jako ohrožující stav a vyšle budící reakci, při které dojde k probuzení z hlubokého spánku do spánku povrchního, kde mají svaly vyšší napětí. Srdce dostane díky stresovým hormonům impuls, aby zrychlilo tep a zajistilo okysličení krve. Krevní oběh se zrychlí, krev se okysličí a mozek vyhodnotí situaci jako normální a nechá postiženého znovu usnout potřebným hlubokým spánkem, následně se situace opakuje.

Stresové hormony, které se při budících reakcích vyplavují, jsou pro tělo toxické, způsobují zrychlení aterosklerózy – kornatění tepen a všeobecný zánět v těle. Kvůli hormonům také stoupá krevní tlak a postižení mají častěji cukrovku druhého typu, protože stresové hormony působí proti inzulinu, který reguluje hladinu cukru v krvi.

Rizika pro nemocné i okolí

Protože je postižený mnohokrát za noc (mnohdy i 800×) buzen vlastním tělem, aby se neudusil, je často nevyspalý, probouzí se s bolestmi hlavy. U diabetiků je častějsí vyšší hladina cukru v krvi v ranních hodinách. První potíže mohou začínat nočním chozením na záchod. Kvůl tomu, že je každou noc vystaven krevní oběh velké zátěži, dochází až 8× častěji k výskytu mozkvých mrtvic a srdečních infarktů.

Postižení usínají často za volantem a způsobují dopravní nehody. Pravděpodobnost dopravní nehody je u apnoiků 2× až 5× vyšší než u jiných účastníků provozu.

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je regulováno vyhláškou 277/2004 Sb., Doporučený postup je na stránkách www.sleep-society.cz.

Poruchy spánku mají i výrazný vliv na psychický stav pacientů, jsou často příčinou depresí a výrazného výkyvu nálad. Narušený noční spánek může mít za následek extrémní denní spavost, a tím vést k závažné zátěži v osobním i profesním životě. Apnoici mají také zvýšené riziko nehod a zranění z důvodu mikrospánků během dne.

Lékařské studie uvádějí, že již při 20 dechových pauzách za hodinu spánku (středně těžký stupeň vady) drasticky stoupá úmrtnost sledovaných osob oproti „zdravé“ populaci – ze 100 takových lidí jich pouze 61 přežije následných 8 let.

Při hlasitém a nepravidelném chrápání, které se objevuje při jakékoli poloze během spánku, by se postižený měl obrátit na svého praktického lékaře, který jej doporučí do specializovaného pracoviště zabývajícího se poruchami spánku. Velmi často se dá při dostatečně brzkém ošetření zamezit či zcela předejít potenciálním zdravotním problémům navazujícím na spánkovou apnoi, které by jinak mohly vážně ohrozit život. Spánková apnoe může vést k poruchám koncentrace, zapomnětlivosti, roztržitosti, úzkostným stavům a depresím. Postižení sami registrují, že se v noci častěji budí a lapají po dechu. Mnozí pacienti si také stěžují na ranní bolesti hlavy a na snížení sexuálního zájmu.
U mužů může mimo to dojít k poruchám erekce.

Vůči změnám chování pacientů jsou však často více než sám postižený pozornější členové rodiny, zaměstnavatelé nebo kolegové. Právě blízcí často jako první dají popud k lékařské prohlídce.