LÉČBA PORUCH DÝCHÁNÍ

Pokud má postižený do 15 pauz v dýchání za hodinu, stačí mnohdy upravit váhu, neležet na zádech a je možné operací např. uvolnit nos, upravit patro a kořen jazyka. Od 15 pauz za hodinu je nutná léčba tzv. trvalým přetlakem – tedy dýchání skrze malou dýchací masku a s ventilačním přístrojem, který drží proudem vzduchu dýchací cesty otevřené (u velmi těžkých vad může za pacienta po nezbytnou dobu i plně dýchat). Protože už není spánek narušovaný neustálými budícími reakcemi těla, dojde
k navrácení normálního spánku  a i vymizení chrápání. Kvalita života takto léčených pacientů se přitom výrazně zvyšuje, neboť neusínají během monotónních činností a cítí se vyspalí. Riziko vzniku následných onemocnění a celková úmrtnost se dá pří efektivní léčbě srovnat se zdravým člověkem.

Léčba nově i v  Děčíně 

Podle neradostných statistik je nyní asi 85 % pacientů s OSAS v ČR dosud nevyšetřeno a tedy i neléčeno, což má obrovské dopady na kvalitu života a rozvoj následných nemocí a komplikací.  Od 1.11.2020 má naše centrum smlouvy s  českými zdravotními pojišťovnami a je tedy možné poskytovat péči v  Děčíně bez nutnosti vycestování do zahraničí.

mapa2