NAŠE CENTRUM

Naše centrum je akreditované českou i německou společností pro spánkovou medicínu. Od roku 2001 u nás bylo ošetřeno a diagnostikováno tisíce pacientů trpících poruchami spánku. Pacient může kontaktovat jedno ze tří míst (Děčín, Sebnitz a Neustadt), které mu je nejblíže, a domluvit si termín vyšetření.

Pro správné stanovení diagnózy a i následné léčby je nutné

1. komplexní ORL vyšetření horních cest dýchacích,

2. spánková monitorace.

Polygraf

Po vyšetření dostane pacient domů přenosný polygraf – měřicí přístroj, který se běžně v ČR používá mj. kvůli vysoké ceně pouze v nemocnicích. Naší výhodou při domácí monitoraci je, že s přístrojem pacient spí doma, kde je kvalita spánku lepší než v cizím nemocničním prostředí, a výsledky jsou tak mnohem přesnější, neboť lépe odpovídají běžnému režimu spánku.

Následně proběhne vyhodnocení záznamu s konzultací lékařem – somnologem (specialista na spánkové poruchy) a pokud se najde porucha spánku vyžadující léčení trvalým přetlakem (tedy středně těžký a těžký stupeň vady spánkové apnoe), obvykle je okamžitě nabídnuta léčba.

Nemocný odchází domů po nezbytném výběru prvotního léčebného přístroje  a dýchací masky s léčebným systémem, který během několika nocí najde v automatickém  on- line monitorovaném režimu  správné nastavení tlakové podpory a režimu dýchání. Při správném nastavení pak již většinou už po první noci cítí pacienti úlevu, jsou lépe vyspalí, odpočatí.

Po několika nocích pacient přístroj vrátí do  naší ambulance, kde proběhne vyhodnocení léčby, eventuálně si znovu zapůjčí dýchací přístroj se sofistikovanějším systémem dechové podpory. Při nalezení optimální kombinace přístroj + maska pak pacient obdrží závěrečnou lékařskou zprávu. Naše centrum zašle žádost o přidělení dýchacího přístroje do trvalého užívání na příslušnou zdravotní pojišťovnu – ze zákona totiž podléhá nutnosti schválení revizním lékařem.

spankove_centrum_tri

Neprodleně po schválení revizním lékařem vás kontaktuje český smluvní partner pojišťovny (dodavatel přístrojové techniky) a po domluvě předá celý systém v místě jeho pobočky v Děčíně, kde je samozřejmě možný i jakýkoli eventuální servisní zásah, výměna masky, dokoupení příslušenství apod.

Tento komplexní servis nabízíme s minimálními čekacími dobami, většinou do cca 2 týdnů od objednání. Celý vyšetřovací a léčebný systém je, jak již bylo uvedeno, akreditován podle německých i českých zákonných norem.