NAŠE CENTRUM

Naše centrum je akreditované Českou i Německou společností pro spánkovou medicínu. Od roku 2001 u nás bylo ošetřeno a diagnostikováno tisíce pacientů trpících poruchami spánku. Pacient může kontaktovat jedno ze tří míst (Děčín, Sebnitz a Neustadt), které mu je nejblíže, a domluvit si termín vyšetření.

Pro správné stanovení diagnózy a i následné léčby je nutné

1. komplexní ORL vyšetření horních cest dýchacích,

2. spánková monitorace.

Polygraf

Po vyšetření dostane pacient domů přenosný polygraf – měřicí přístroj, který se běžně v ČR používá mj. kvůli vysoké ceně pouze v nemocnicích. Naší výhodou při domácí monitoraci je, že s přístrojem pacient spí doma, kde je kvalita spánku lepší než v cizím nemocničním prostředí, a výsledky jsou tak mnohem přesnější, neboť lépe odpovídají běžnému režimu spánku.

Následně proběhne vyhodnocení záznamu s konzultací lékařem – somnologem (specialista na spánkové poruchy) a pokud se najde porucha spánku vyžadující léčení trvalým přetlakem (tedy středně těžký a těžký stupeň vady spánkové apnoe), obvykle je okamžitě nabídnuta léčba.

Nemocný odchází domů po nezbytném výběru prvotního léčebného přístroje  a dýchací masky s léčebným systémem, který během několika nocí najde v automatickém režimu správné nastavení tlakové podpory a režimu dýchání. Při správném nastavení pak již většinou už po první noci cítí pacienti úlevu, jsou lépe vyspalí, odpočatí.

Po několika nocích pacient přístroj vrátí do ambulance v Neustadtu, kde proběhne vyhodnocení léčby, eventuálně si znovu zapůjčí dýchací přístroj se sofistikovanějším systémem dechové podpory. Při nalezení optimální kombinace přístroj + maska pak pacient obdrží závěrečnou lékařskou zprávu, kompletní dokumentaci, účet, žádost o proplacení léčby pro zdravotní pojišťovnu a především pak centrum zašle žádost o přidělení dýchacího přístroje do trvalého užívání na příslušnou zdravotní pojišťovnu – ze zákona totiž podléhá nutnosti schválení revizním lékařem.

spankove_centrum_tri

Refundace

Po návratu do ČR má pojištěnec na základě §14 zákona č. 48/1997 Sb. nárok na refundaci vynaložených nákladů do výše české ceny stejných zdravotních služeb. České zdravotní pojišťovny bez výjimky proplácejí všechny náklady na vyšetření v centru pacientům max. do 2 měsíců, takže vyšetření ve výsledku, byť v Německu, nestojí nic. Neprodleně po schválení revizním lékařem vás kontaktuje český smluvní partner pojišťovny (dodavatel přístrojové techniky) a po domluvě předá celý systém buď u vás doma, nebo
v místě jeho pobočky v Děčíně, kde je samozřejmě možný i jakýkoli eventuální servisní zásah, výměna masky, dokoupení příslušenství apod.

Tento komplexní servis nabízíme s minimálními čekacími dobami, většinou do cca 2 týdnů od objednání. Celý vyšetřovací a léčebný systém je, jak již bylo uvedeno, akreditován podle německých i českých zákonných norem. V nejbližší době plánujeme rozšíření nabídky prvotní noční spánkové monitorace i na další okresy v okolí Českosaského Švýcarska, prvotně pak okresy Česká Lípa a Liberec.

Pojištěnci OZP mají péči i přístroje  hrazenou přímo. Komunikaci s pojišťovnou zajišťuje naše centrum.